Primăria Oraşului Strehaia

Primăria Oraşului Strehaia

Licitații

20.04.2017 15:11:35

14.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea „Servicii de proiectare faza PT, DTAC, DE, caiete de sarcini, documentații avize pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor nr 1, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi”, până la data de 24.04.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
DALI
Parte desenată DALI
Scenariu securitate
Sinteza Raportului de expertiză
Studiu Geotehnic

07.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis sau pe adresa de email: primariastrehaia@yahoo.com, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, a 820mp - 850mp de rulouri gazon (1mp/rola), până la data de 11.04.2017 orele 12.00.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis sau pe adresa de email: primariastrehaia@yahoo.com, privind "Furnizarea și montarea unei scene modulare, a echipamentelor de sonorizare și iluminare necesare desfășurării Zilei Orașului Strehaia" la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, până la data de 12.04.2017 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini

04.04.2017

U.A.T. Strehaia organizează licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare în vederea închirierii unor terenuri:


31.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, a unui Motocultor, până la data de 07.04.2017 orele 16.00.

Anunț

29.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, oraş Strehaia, judeţul Mehedinti,a produselor privind amenajarea unui sistem automatizat de irigare, până la data de 05.04.2017 orele 16.00.

Anunț
Specificaţii tehnice

17.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare iluminat stradal şi pietonal pe str.Mihai Viteazu, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi", până la data de 27.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare amenajare spaţii verzi şi mobilier urban pe str.Mihai Viteazu, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi", până la data de 27.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

09.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea „Servicii de proiectare faza PT, DTAC, DE, caiete de sarcini, documentații avize și asistenţă tehnică pe perioada de execuției pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor nr 1, oraş Strehaia, judeţul Mehedinti”, până la data de 15.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
DALI

06.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziționarea medicamentelor pentru Cabinet Şcolar Medical şi livrarea la sediul UAT Strehaia, până la data de 10.03.2017 orele 16.00, conform listei.

Anunț
Listă medicamente

Anunț privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă

28.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Instalare centrală termică pe gaz", până la data de 10.02.2017 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Documentație tehnică
Clarificări 02.02.2017
Clarificări 07.02.2017
Clarificări 08.02.2017
Anunț modificare termene 08.02.2017
Anunț modificare termene 13.02.2017

25.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție hârtie copiator", până la data de 31.01.2017 orele 16.00.

Anunț

19.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind inscripționare Dacia Logan din dotarea Poliției Locale cu inscripția “POLIȚIA LOCALĂ” cf art 31 H.G. 1332/2010, până la data de 30.01.2017 orele 16.00, conform caietului de sarcini.

Anunț

18.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind verificarea metrologică, revizia anuală şi eventuale reparaţii la cele 21 buc cântare, până la data de 26.01.2017 orele 16.00.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind demolarea imobilului "Grădină de vară" situat în Strehaia, str.Republicii, nr 120, judetul Mehedinţi, până la data de 27.01.2017 orele 16.00.

Anunț

11.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziţie şi montare rampă cu iluminare pe LED-uri", până la data de 17.01.2017 orele 16.00, conform caietului de sarcini.

Anunț
Caiet de sarcini

05.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, a 20 europubele plastic noi 240l, culoare verde (certificare de calitate și conformitate), până la data de 13.01.2017 orele 16.00.

Anunț

12.12.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziţie şi montare rampă luminoasă acustică şi vizuală", până la data de 20.12.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

21.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparaţii străzi Oraș Strehaia", la sediul UAT Strehaia, până la data de 28.11.2016 orele 10.00.

Anunț

18.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Aciziţionarea şi livrarea de cherestea la sediul UAT Strehaia", până la data de 24.11.2016 orele 16.00.

Anunț

07.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparaţii curente interioare la sediul UAT Strehaia", până la data de 14.11.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Listă cantităţi

04.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Realizare iluminat festiv în oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 10.11.2016 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini

26.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I.) pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor, nr.1, oraş Strehaia", la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 01.11.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

19.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Sistem de supraveghere video” la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 25.10.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Achiziţionarea a 50mc lemn de foc, de esenţă tare” şi livrare la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 03.11.2016 orele 16.00.

Anunț

12.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele fizice autorizate categoria A, B, D sau persoanele juridice autorizate – clasa I,II sau III interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis până în data de 28.10.2016, orele 16.00 privind realizarea “Sistemului integrat de cadastru şi carte funciară”.

Anunț
Caiet de sarcini

07.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, până la data de 24.10.2016, orele 16.00 privind ridicarea a 19 buc. cămine canalizare şi coborârea a 1 buc. cămin canalizare la cota asfaltului, pentru strada Tudor Vladimirescu tronson între str.Unirii şi str. Dealului din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate până în data de 13.10.2016 în vederea stabilirii detaliilor privind lucrarea de proiectare a instalaţiilor electrice la sediul U.A.T Strehaia, localitatea Strehaia”, str.Republicii, nr.124, judetul Mehedinţi.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Sistem de supraveghere video” la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia”, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 13.10.2016 orele 16.00.
Sistemul de supraveghere va include: 5 camere video de exterior, 7 camere video de interior, 1 DVR cu 16 canale, HDD de 4 Tb şi accesoriile aferente.

Anunț


21.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul "Reabilitare strada Mihai Viteazu şi strada Eternităţii din oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, până la data de 14.10.2016, orele 16.00.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini
Studiu de fezabilitate

21.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate să depună ofertă de preţ, în plic închis, până la data de 03.10.2016, orele 16.00, pentru realizare servicii proiectare "Reabilitare instalaţii termice la sediul Primăriei Oraşului Strehaia".
Persoanele interesate sunt invitate la sediul Primăriei, până la data depunerii ofertei, în vederea stabilirii detaliilor tehnice privind realizarea ofertei.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate să depună ofertă de preţ, în plic închis, până la data de 03.10.2016, orele 16.00, pentru realizare servicii proiectare "Reabilitare instalaţii electrice la sediul Primăriei Oraşului Strehaia".
Persoanele interesate sunt invitate la sediul Primăriei, până la data depunerii ofertei, în vederea stabilirii detaliilor tehnice privind realizarea ofertei.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

07.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, până la data de 22.09.2016, orele 16.00, privind executarea lucrării de ridicare a 19 buc. cămine canalizare şi coborâre a 1 buc. cămin canalizare la cota asfaltului, pentru strada Tudor Vladimirescu, tronson intre str.Unirii şi str.Dealului din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi.
Informaţii privind detalii produse solicitate, se obtin la nr.telefon menţionat sau la sediul instituţiei din Strehaia, str.Republicii, nr.124.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

05.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul din str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 20.09.2016 orele 16.00, a următoarelor produse:
- europubele plastic - 30 buc, 240l, culoare verde - cerficate de calitate şi conformitate
- containere metalice 1100l - 20 buc – certificate de calitate şi conformitate
- containere pet-uri - 20 buc dim HxLxA 1200x2000 x1000 vopsite în câmp electrostatic culoare verde cu certificate de calitate şi conformitate
Informații la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr.124 sau telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț

25.08.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț, în plic închis, privind “Achiziţionarea şi livrarea unui autovehicul nou” la sediul din str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 09.09.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

04.08.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț privind lucrarea “Înlocuire tâmplărie interioară și exterioară la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia”, str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 18.08.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț privind elaborarea studiului de fezabilitate privind obiectivul "Reabilitare strada Mihai Viteazu şi strada Eternităţii din oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 18.08.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

Informatii contact

Str. Republicii, nr.124
Strehaia, Judeţul Mehedinţi
Telefon: 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
contact@primariastrehaia.ro

Meteo

Senin
Senin 6°C
Minin: 6°C Maxim: 21°C
Vânt: 5 km/h WSW
Umiditate: 79 %
Răsărit 06:29 Apus 20:27

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.5340
USD Dolarul american 4.1702
CHF Francul elveţian 4.1952
GBP Lira sterlină 5.3492
XAU Gramul de aur 170.5919

Copyright © Primăria Oraşului Strehaia

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional