Anunț intenție achiziție servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Extindere și modernizare Gospodărire de Apă Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți

UAT Strehaia intenționează să achiziționeze servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Extindere și modernizare Gospodărire de Apă Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț de intenție