Primăria Oraşului Strehaia

Primăria Oraşului Strehaia

Anunţuri

25.02.2020 19:12:28

14.12.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Administrarea domeniului public și privat.

Anunț
Rezultat final

04.12.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de consilier personal al primarului (inspector de specialitate gr.II).

Anunț

27.11.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat final

18.11.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de conducere de Administrator public al orașului Strehaia.

Anunț

15.10.2020

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de muncitor calificat - șofer, pe perioadă determinată.

Anunț
Rezultat selecție dosare

22.04.2020

Stimați cetățeni, Primăria orașului Strehaia a înființat Centrul de Comunicare pentru Servicii Sociale.

Cetățenii orașului Strehaia, persoane vulnerabile, aflate în nevoie, pot apela pentru sprijin social:

Telefon: 0252/370.400

Email: primariastrehaia@yahoo.com


06.03.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de auditor I superior în cadrul Compartimentului Audit intern.

Anunț
Rezultat selecție dosare

05.03.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de inspector I asistent în cadrul Compartimentului Cadastru.

Anunț

28.02.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic I superior în cadrul Compartimentului Juridic Contencios.

Anunț

26.02.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de inspector I superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar.

Anunț

24.02.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de inspector I principal în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, Administrativ-Gospodăresc.

Anunț

06.02.2020

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de inspector de specialitate gr.I în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, Administrativ-Gospodăresc.

Anunț

05.11.2019

Anunț examen de promovare în grad

31.10.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de muncitor calificat in cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Locală Strehaia.

Anunț

23.10.2019

Anunț examen de promovare în grad

05.09.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției publice de execuție de Inspector I superior în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Strehaia.

Anunț

30.08.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a funcției de execuție de Auditor I principal în cadrul Compartimentului Audit Intern.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

30.07.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Anunț

26.07.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Anunț

09.07.2019

Listă solicitanți care au acces la locuință ANL.

Anunț

08.07.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de muncitor calificat in cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Locală Strehaia.

Anunț

04.07.2019

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de conducere de șef serviciu.

Anunț

13.05.2019

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare a trei posturi de natură contractuală de execuție în cadrul Compartimentului de Pază (posturi de paznic - guard)

Anunț

03.05.2019

Primăria orașului Strehaia organizează în data de 20.05.2019, ora 10:00, licitație publică deschisă cu oferta în plic închis, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 2.30 mp, situat în clădirea Dispensarului Uman Strehaia:

Anunț

15.04.2019

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de muncitor necalificat.

Anunț

15.02.2019

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de inspector de specialitate debutant - manager de transport.

Anunț

25.01.2019

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Locală.

Anunț

17.01.2019

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție de inspector de specialitate gr.II - manager de transport.

Anunț

17.01.2019

Serviciul Public de Salubrizare Strehaia organizează concurs de ocupare a două posturi de natură contractuală de execuție de muncitori necalificați.

Anunț
Rezultat selecție dosare

28.11.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Anunț

12.11.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de conducere în Serviciul de Întreținere și Gospodărire Locală:

Anunț

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a două posturi de natură contractuală de execuție în cadrul Compartimentului de pază:

Anunț

29.10.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală (inspector de specialitate gr.I) în cadrul Serviciului Public de Salubrizare:

Anunț

29.10.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de execuție (consilier juridic debutant) în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Strehaia:

Anunț

29.06.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unor posturi de natură contractuală în cadrul Serviciului Public de Salubrizare:

Anunț

22.05.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unor posturi de natură contractuală în cadrul Serviciului Public de Salubrizare:

Anunț

16.05.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de Administrator public al orașului Strehaia.

Anunț

26.03.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de recrutare în funcția publică de conducere de Arhitect șef în cadrul Serviciului de Dezvoltare Locală.

Anunț

23.03.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de ocupare a unui post de natură contractuală de referent tr. IA în cadrul Serviciului Public Coumintar Local de Evidență a Persoanelor Strehaia.

Anunț

27.02.2018

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunț

08.02.2018

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunț

26.01.2018

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț

25.01.2018

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de paznic-guard în cadrul Primăriei Orașului Strehaia - Compartimentul Pază.

Anunț

08.11.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs de recrutare în funcția publică de execuție, vacantă, de inspector principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Strehaia.

Anunț

19.10.2017

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț

16.10.2017

Această informare este efectuată de Primăria Orașului Strehaia ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: "Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți".

Informare publică

29.09.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent I în cadrul Primăriei Orașului Strehaia - Compartimentul Registru Agricol.

Anunț

25.07.2017

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare de impact asupra mediului și evaluare adecvată, în ședința CAT din 25.07.2017, pentru proiectul „Modernizare drumuri de exploatare în orașul Strehaia, județul Mehedinți” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Strehaia, județul Mehedinți.

Anunț

19.07.2017

Primăria Oraşului Strehaia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Strehaia" propus a fi amplasat în județul Mehedinţi, extravilan Strehaia.

Anunț

07.07.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de paznic-guard în cadrul Primăriei Orașului Strehaia și a unui post de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Ecarisaj.

Anunț

15.06.2017

UAT Oraş Strehaia organizează pentru data de 30.06.2017, ora 10:00, licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 28mp, situat în Strehaia, str.Republicii, nr.142.

Anunț

25.05.2017

Ţînând cont că la nivelul oraşului Strehaia există locuinţe ANL libere, vă facem cunoscut că până la data de 15.07.2017, toţi cei interesaţi în repartizarea unei locuinţe ANL trebuie să depună o cerere scrisă la Primăria Strehaia, însoţită de documentele prevăzute mai jos

Anunț

02.05.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de muncitori calificați și un post de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Locală Strehaia.

Anunț

24.02.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic debutant, cu activitate permanentă, pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului Local Strehaia.

Anunț

01.02.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier personal al primarului, pe perioadă determinată.

Anunț

27.01.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului investiții.

Anunț

10.01.2017

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post de Șef echipă în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Locală.

Anunț

07.12.2016

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent medical principal în cadrul Cabinetului Medical Şcolar Strehaia.

Anunț

26.10.2016

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual aprobat prin H.G. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: consilier juridic debutant - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Anunț

21.09.2016

Clubul Sportiv Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale:

  • 1 post administrator
  • 1 post muncitor calificat
  • 1 post muncitor necalificat
Anunț

16.09.2016

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic cu activitate permanentă.

Anunț

23.03.2016

Primăria oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent medical în cadrul Cabinetului Medical Şcolar Strehaia.
Data susţinerii probei scrise: 18.04.2016, ora 10.00
Data susţinerii probei practice: 18.04.2016, ora 14.00
Data susţinerii interviului: 20.04.2016, ora 10.00

Anunț

19.11.2015

Concursul programat în data de 15 decembrie 2015, ora 10.00 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Poliţia Locală Strehaia, va avea loc în data de 21 decembrie 2015, ora 10.00.


14.11.2015

Primăria Oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de şef serviciu Poliţia locală Strehaia

Anunț

06.10.2015

Primăria oraşului Strehaia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, şef serviciu din cadrul Poliţiei Locale Strehaia, în perioada 10-12 noiembrie 2015.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Strehaia, judeţul Mehedinţi. Proba scrisă va avea loc în data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00, iar interviul în data de 12 noiembrie 2015, ora 10:00.

Dosarele de înscriere vor fi depuse până la data de 28 octombrie 2015, ora 15:00 la sediul Primăriei oraşului Strehaia, Compartimentul Resurse Umane. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de HG nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţiile de participare sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în studii administrative şi drept şi studii masterat; minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei şi la telefon 0252/370159.


04.11.2014

Primăria Oraşului Strehaia, în baza HCL nr.12/27.03.2014, organizează pentru data de 21.11.2014, orele 10:00, licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare, în vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 20,26mp situat în Piaţa Agroalimentară Strehaia, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale.

Anunţ

08.11.2011

Primăria Strehaia şi Consiliul Local Strehaia sunt interesaţi de construirea unui parteneriat public-privat în vederea redeschiderii urgente a Spitalului Orăşenesc Strehaia.

Menţionăm că în momentul deschiderii beneficiem şi de un proiect cu finanţare europeană de 1 milion de euro pentru reabilitarea şi dotarea Ambulatoriului integrat Spitalului Orăşenesc Strehaia.


Date de contact:
Primăria Orașului Strehaia
Str. Republicii, nr.124
Orașul Strehaia, Județul Mehedinți
Telefon: 0252/370.006, 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
email: primariastrehaia@yahoo.com
Persoană de contact: Obeanu Adriana, 0753.118.018

Informatii contact

Str. Republicii, nr.124
Strehaia, Judeţul Mehedinţi
Telefon: 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
contact@primariastrehaia.ro

Meteo

Strehaia, Mehedinti
Coordonate: 44.617,23.200
Temperatura: 4°C
Vant: 32 Km/h WNW
Patchy snow possible


12:49 PM

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.8744
USD Dolarul american 4.0105
CHF Francul elveţian 4.5228
GBP Lira sterlină 5.4892
XAU Gramul de aur 240.0052

Copyright © Primăria Oraşului Strehaia

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional