DISPOZITIA nr. 481/2022 – privind convocarea Consiliului Local

Dispoziție

Pct. 1
Proiect de hotărâre privind privind modificarea și actualizarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Strehaia, județul Mehedinți și ale structurilor organizatorice din subordinea Consiliului Local Strehaia.

Proiect de hotărâre

Organigramă și ștat de funcții

Pct. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al UAT Strehaia.

Proiect de hotărâre

Regulament de organizare și funcționare

Pct. 3
Proiect de hotărâre privind modalitatea de reorganizare a activității aparatului de specialitate al Primarului orașului Strehaia, județul Mehedinți și ale structurilor organizatorice din subordinea Consiliului Local Strehaia.

Proiect de hotărâre

Metodologie

Pct. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială a orașului Strehaia și aprobarea organigramei și a ștatului de funcții.

Proiect de hotărâre

Organigramă și ștat de funcții

Pct. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a orașului Strehaia.

Proiect de hotărâre

Regulament de organizare și funcționare

Pct. 6
Proiect de hotărâre privind ocuparea prin concurs a postului de director executiv în cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Strehaia.

Proiect de hotărâre

Pct. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Orașului Strehaia.

Proiect de hotărâre

Regulament de organizare și funcționare

Pct. 8
Proiect de hotărâre privind ocuparea prin concurs a postului de director al Bibliotecii Orașului Strehaia.

Proiect de hotărâre