Primăria Oraşului Strehaia

Primăria Oraşului Strehaia

Licitații

14.06.2020 17:52:16

28.12.2020

Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de achiziție publică care are ca obiect: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale, presiune redusă în orașul Strehaia, județul Mehedinți”.

Caiet de sarcini

30.07.2020

Anunț intenție achiziție directă privind lucrările pentru obiectivul „Foraj apă - localitatea Ciochiuța, județul Mehedinți”

Anunț
Caiet de sarcini

24.07.2020

Anunț intenție achiziție directă privind: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/ Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (DALI/SF + DTAC + PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amplasare sistem de distribuție gaz-propran lichefiat pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia”

Anunț
Caiet de sarcini

13.06.2020

Anunț intenție achiziție directă privind „Arbori ornamentali la ghiveci”

Anunț și Caiet de sarcini

11.06.2020

Anunț intenție achiziție directă privind „Materiale necesare amenajării unui sistem automatizat de irigare”

Anunț

02.06.2020

Anunț intenție achiziție directă privind „Servicii de supraveghere a lucrărilor”

Anunț
Caiet de sarcini

28.04.2020

Anunț intenție achiziție directă „Elaborare documentație de avizare a lucrarilor de intervenție/Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (D.A.L.I./S.F.+ D.T.A.C.+PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Extinderea sistemului de iluminat public oraș Strehaia, județul Mehedinți”.

Anunț și Caiet de sarcini

22.04.2020

Anunț intenție achiziție directă „10.000 flacoane alcool sanitar 0,200 ml și 40.000 perechi mănuși latex sau nitril, mărimea L și XL”

Anunț

13.03.2020

Anunț intenție achiziție directă privind „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (DALI/SF + DTAC + PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Extinderea sistemului de iluminat public oraș Strehaia, județul Mehedinți.”

Anunț
Caiet de sarcini

10.03.2020

Anunț intenție achiziție directă „Iluminat arhitectural Parcare spital, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț

10.03.2020

Anunț intenție achiziție directă „Iluminat arhitectural Parc strada A.I. Cuza, nr.1A, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț

04.02.2020

Anunț intenție achiziție directă „Verificare metrologică 17 cântare”

Anunț

15.11.2019

Anunț intenție achiziție directă „Achiziționare prin închiriere, montare, punere în funcțiune și demontare produse de iluminat festiv sărbători de iarnă 2019-2020 pentru amplasamente exterioare.”

Anunț

14.11.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Reparații străzi în orașul Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț
Caiet de sarcini

17.07.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Defrișarea vegetației, buruienilor și a materialului forestier pe marginea drumurilor publice din orașul Strehaia”

Anunț și Caiet de sarcini

Anunț intenție achiziție directă privind „Reparații străzi în orașul Strehaia”

Anunț și Caiet de sarcini

10.07.2019

Anunț intenție Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, judelui Mehedinți", proiect finanțat prin POR 2014-2010, Axa 3.3.1.C, cod SMIS 123345

Anunț și caiet de sarcini
Clarificări 16.07.2019
Clarificări 22.07.2019

09.07.2019

Anunț intenție Servicii de supervizare lucrări - dirigenție de șantier în cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, judelui Mehedinți", proiect finanțat prin POR 2014-2010, Axa 3.3.1.C, cod SMIS 123345

Anunț și caiet de sarcini

20.06.2019

Anunț intenție Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/ Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (D.A.L.I./S.F.+ D.T.A.C. + PTh) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații verzi, trotuare și accese proprietăți, strada Republicii - segment cuprins între strada Fagului și strada Eternității”

Anunț și caiet de sarcini

04.06.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (DALI/SF + DTAC + PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Construire împrejmuire și acces clădire Spital Strehaia”

Anunț și Caiet de sarcini

28.05.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Menți - Motruleni, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț și caiet de sarcini

24.05.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / Studiu de fezabilitate și proiect tehnic (DALI/SF + DTAC + PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: Construire împrejmuire și acces clădire Spital Strehaia”

Anunț
Caiet de sarcini

16.05.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect, inclusiv asistență în derularea procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectului Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț și caiet de sarcini
Clarificări 22.05.2019

17.04.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect, inclusiv asistență în derularea procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectului Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț și caiet de sarcini

04.04.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Achiziția de arbori ornamentali”

Anunț și caiet de sarcini
Erată 08.04.2019

03.04.2019

Anunț intenție achiziție directă privind „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotare stadion Orașul Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț și caiet de sarcini
Cadastru
Clarificări 08.04.2019
Clarificări 12.04.2019

29.03.2019

Anunț intenție achiziție directă Studiu fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Menti-Motruleni, oraș Strehaia, județul Mehedinți

Anunț și caiet de sarcini

31.01.2019

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționare "Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic (SF + DTAC + PTh) pentru obiectivul de investiții - Amenajare bazar"

Anunț
Caiet de sarcini

30.01.2019

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționare "Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare"

Anunț

13.12.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționare "Achiziție și montaj corpuri iluminat cu LED pe str.Tudor Vladimirescu - tronson între str.Unirii și str.Dealului."

Anunț

19.11.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționare produse "Achiziționare prin închiriere, montare, punere în funcțiune și demontare produse de iluminat ornamental festiv sărbători de iarnă 2018-2019 pentru amplasamente exterioare."

Anunț

09.11.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționare produse "Iluminat festiv"

Anunț
Caiet de sarcini

27.09.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea arbori ornamentali

Caiet de sarcini

14.09.2018

Iluminat public stradal și pietonal, str.Matei Basarab - partial și str.Morii cu parcare Han Panduri, oraș Strehaia, județ Mehedinți

Documentație
Clarificări - 18.09.2018

04.09.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Monumentul Eroilor, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț

30.07.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea:

400 bucăți pubele plastic
42 indicatoare

17.07.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea „Siglă sediu primărie oraș Strehaia”

Anunț

31.05.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziționarea a 700 bucăți pubele plastic 120 litri

Anunț

20.04.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Realizare documentație de cadastru cu intabulare provizorie în cartea funciară"

Anunț

10.04.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Închieriere echipament de terasament"

Anunț

21.03.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice"

Anunț
Caiet de sarcini

14.03.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Servicii generale de consultanță în management"

Anunț
Caiet de sarcini
Clarificări 19.03.2018

09.03.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice"

Anunț
Caiet de sarcini

30.01.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Lemn laminat"

Anunț
Caiet de sarcini

23.01.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Lămpi de iluminat stradal"

Anunț
Caiet de sarcini

17.01.2018

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Lucrări de cadastru"

Anunț

15.12.2017

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Achiziție mobilier sediul UAT Strehaia, corp A+B"

Anunț
Caiet de sarcini

29.11.2017

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "Arbori ornamentali"

Anunț
Caiet de sarcini

20.11.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Execuţie lucrări pentru obiectivul "Reabilitare trotuar strada Mihai Viteazu, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 23.11.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Proiect tehnic

15.11.2017

Solicitare ofertă de preț pentru Servicii proiectare faza PT, DTAC, DE, caiet de sarcini şi asistenţă tehnică pe perioada de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi dotare Grădiniţa nr.3, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi"

Anunț
Caiet de sarcini
D.A.L.I.

Solicitare ofertă de preț pentru Servicii proiectare faza PT, DTAC, DE, caiet de sarcini şi asistenţă tehnică pe perioada de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi dotare Grădiniţă localitatea Comanda, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi"

Anunț
Caiet de sarcini
D.A.L.I.

14.11.2017

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții "Amenajare Parc Primărie și Parc zona bloc 30 ap, Str.Republicii"

Anunț
Caiet de sarcini

08.11.2017

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "iluminat festiv"

Anunț
Caiet de sarcini

07.11.2017

Solicitare ofertă de preț pentru achiziția publică "iluminat festiv"

Caiet de sarcini
Anunț de revocare

02.11.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție autoutilitară", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 08.11.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

30.10.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare trotuar strada Mihai Viteazu, orașul Strehaia, județul Mehedinți", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 06.11.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

12.10.2017

Primăria Orașului Strehaia cu sediul în localitatea Strehaia, Strada Republicii, nr.124, județul Mehedinți, cod fiscal 6044227, intenționează să achiziționeze "Arbori ornamentali".

Așteptăm ofertele dumneavoastră până la data de 18.10.2017, ora 16:00.

Anunț
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini - erată 16.10.2017

Primăria Orașului Strehaia cu sediul în localitatea Strehaia, Strada Republicii, nr.124, județul Mehedinți, cod fiscal 6044227, intenționează să achiziționele "Mobilier urban".

Așteptăm ofertele dumneavoastră până la data de 18.10.2017, ora 16:00.

Anunț
Caiet de sarcini

04.10.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție combustibil tip GPL pentru încălzire", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 10.10.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

28.09.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție tâmplărie sediu UAT Strehaia", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 04.10.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

06.09.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Servicii consultanță și întocmire studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul “Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public, oraș Strehaia, județul Mehedinți“, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 11.09.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

18.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Servicii elaborare expertiză geotehnică la str.Eternității și str.Mihai Viteazu, oraș Strehaia, județul Mehedinți, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 24.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

09.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reabilitare instalație electrică la sediul UAT Strehaia - corp B”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 17.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Documente

08.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparații curente interioare la sediul UAT Strehaia - corp B”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 16.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Listă de cantități

07.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 16.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

03.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investiții "Reabilitare ambulatoriu Policlinică oraș Strehaia”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 09.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

02.08.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Execuție lucrări pentru obiectivul "Rețele și iluminat public stradal și pietonal pe Strada Mihai Viteazu din orașul Strehaia”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 08.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Documente

28.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 03.08.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

21.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi din localitatea Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 27.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

20.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și dotare Grădinița Matei Basarab, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 26.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi din oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 26.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

19.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparaţii străzi oraş Strehaia", la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 26.07.2017 orele 16.00.

Anunț

18.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și dotare Grădinița nr.3, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 25.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

17.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și dotare Grădiniță localitatea Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 24.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

14.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și dotare Grădiniță cu program prelungit nr.4 oraș Strehaia, județul Mehedinți”, la sediul din Strada Republicii, nr.124, până la data de 21.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

10.07.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea Ambulatoriu policlinică oraş Strehaia”, până la data de 17.07.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

27.06.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Realizarea expertizei tehnice privind rezistenţa şi stabilitatea imobilului corp şcoală, oraş Strehaia, str.Republicii, nr.126", până la data de 03.07.2017 orele 16.00.

Anunț

07.06.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție mobilier sediu UAT Strehaia", până la data de 14.06.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

12.05.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Servicii de proiectare pentru obiectivele: A."Reabilitare str.Eroilor – tronson între str.A.I. Cuza şi str.Republicii", B."Reabilitare str.Matei Basarab – parţial şi str.Morii", la sediul UAT Strehaia, str.Republicii, nr.124, județul Mehedinți, până la data de 19.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

10.05.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziționarea și livrarea la sediul UAT Strehaia, str.Republicii, nr.124, județul Mehedinți, a două motocoase, până la data de 16.05.2017 orele 16.00.

Anunț

09.05.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Servicii pirotehnice în cadrul evenimentului Zilele Oraşului Strehaia", la sediul UAT Strehaia, str.Republicii, nr.124, județul Mehedinți, până la data de 15.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Închiriere autogreder cu deservent - 50 ore" la sediul UAT Strehaia, str.Republicii, nr.124, județul Mehedinți, până la data de 15.05.2017 orele 16.00.

Anunț

08.05.2017

Anunț privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă

04.05.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare Iluminat stradal și pietonal pe str. Mihai Viteazu, oraș Strehaia, județul Mehedinți", până la data de 11.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare amenajare spații verzi și mobilier urban pe str.Mihai Viteazu, oraș Strehaia, județul Mehedinți", până la data de 11.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

02.05.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Achiziționare produse de papetărie și livrarea la sediul UAT Strehaia, str.Republicii, nr.124, județul Mehedinți, până la data de 08.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Anexă

28.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind Servicii de proiectare pentru obiectivele:
A. "Reabilitare str.Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. Republicii"
B. "Reabilitare str.Matei Basarab – parţial şi str.Morii"
la sediul din strada Republicii, nr.124, județul Mehedinți, până la data de 08.05.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

27.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii Amenajare spații verzi și reparaţii trotuare pe str.Unirii – parţial, str.Independenţei – parţial, str.Voloiacului - parţial, str.Tudor Vladimirescu – parţial", până la data de 03.05.2017 orele 16.00.
Oferta care nu va respecta termenul de realizare al proiectului de 15 zile va fi considerate neconformă și va fi eliminată din procedura de evaluare a ofertelor.

Anunț
Caiet de sarcini

25.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de consultanţă şi proiectare în vederea întocmirii cererii de finanţare pentru obiectivul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI STREHAIA", până la data de 02.05.2017 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini

14.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea „Servicii de proiectare faza PT, DTAC, DE, caiete de sarcini, documentații avize pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor nr 1, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi”, până la data de 24.04.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
DALI
Parte desenată DALI
Scenariu securitate
Sinteza Raportului de expertiză
Studiu Geotehnic

07.04.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis sau pe adresa de email: primariastrehaia@yahoo.com, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, a 820mp - 850mp de rulouri gazon (1mp/rola), până la data de 11.04.2017 orele 12.00.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis sau pe adresa de email: primariastrehaia@yahoo.com, privind "Furnizarea și montarea unei scene modulare, a echipamentelor de sonorizare și iluminare necesare desfășurării Zilei Orașului Strehaia" la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, până la data de 12.04.2017 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini

04.04.2017

U.A.T. Strehaia organizează licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare în vederea închirierii unor terenuri:


31.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, judeţul Mehedinti, a unui Motocultor, până la data de 07.04.2017 orele 16.00.

Anunț

29.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, strada Republicii, nr.124, oraş Strehaia, judeţul Mehedinti,a produselor privind amenajarea unui sistem automatizat de irigare, până la data de 05.04.2017 orele 16.00.

Anunț
Specificaţii tehnice

17.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare iluminat stradal şi pietonal pe str.Mihai Viteazu, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi", până la data de 27.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea obiectivului "Servicii de proiectare amenajare spaţii verzi şi mobilier urban pe str.Mihai Viteazu, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi", până la data de 27.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

09.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind realizarea „Servicii de proiectare faza PT, DTAC, DE, caiete de sarcini, documentații avize și asistenţă tehnică pe perioada de execuției pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor nr 1, oraş Strehaia, judeţul Mehedinti”, până la data de 15.03.2017 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
DALI

06.03.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziționarea medicamentelor pentru Cabinet Şcolar Medical şi livrarea la sediul UAT Strehaia, până la data de 10.03.2017 orele 16.00, conform listei.

Anunț
Listă medicamente

Anunț privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă

28.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Instalare centrală termică pe gaz", până la data de 10.02.2017 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Documentație tehnică
Clarificări 02.02.2017
Clarificări 07.02.2017
Clarificări 08.02.2017
Anunț modificare termene 08.02.2017
Anunț modificare termene 13.02.2017

25.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziție hârtie copiator", până la data de 31.01.2017 orele 16.00.

Anunț

19.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind inscripționare Dacia Logan din dotarea Poliției Locale cu inscripția “POLIȚIA LOCALĂ” cf art 31 H.G. 1332/2010, până la data de 30.01.2017 orele 16.00, conform caietului de sarcini.

Anunț

18.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind verificarea metrologică, revizia anuală şi eventuale reparaţii la cele 21 buc cântare, până la data de 26.01.2017 orele 16.00.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind demolarea imobilului "Grădină de vară" situat în Strehaia, str.Republicii, nr 120, judetul Mehedinţi, până la data de 27.01.2017 orele 16.00.

Anunț

11.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziţie şi montare rampă cu iluminare pe LED-uri", până la data de 17.01.2017 orele 16.00, conform caietului de sarcini.

Anunț
Caiet de sarcini

05.01.2017

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul UAT Strehaia, a 20 europubele plastic noi 240l, culoare verde (certificare de calitate și conformitate), până la data de 13.01.2017 orele 16.00.

Anunț

12.12.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Achiziţie şi montare rampă luminoasă acustică şi vizuală", până la data de 20.12.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

21.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparaţii străzi Oraș Strehaia", la sediul UAT Strehaia, până la data de 28.11.2016 orele 10.00.

Anunț

18.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Aciziţionarea şi livrarea de cherestea la sediul UAT Strehaia", până la data de 24.11.2016 orele 16.00.

Anunț

07.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Reparaţii curente interioare la sediul UAT Strehaia", până la data de 14.11.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini
Listă cantităţi

04.11.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind "Realizare iluminat festiv în oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 10.11.2016 orele 12.00.

Anunț
Caiet de sarcini

26.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I.) pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural de pe strada Eroilor, nr.1, oraş Strehaia", la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 01.11.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

19.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Sistem de supraveghere video” la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 25.10.2016 orele 16.00.

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Achiziţionarea a 50mc lemn de foc, de esenţă tare” şi livrare la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 03.11.2016 orele 16.00.

Anunț

12.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele fizice autorizate categoria A, B, D sau persoanele juridice autorizate – clasa I,II sau III interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis până în data de 28.10.2016, orele 16.00 privind realizarea “Sistemului integrat de cadastru şi carte funciară”.

Anunț
Caiet de sarcini

07.10.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, până la data de 24.10.2016, orele 16.00 privind ridicarea a 19 buc. cămine canalizare şi coborârea a 1 buc. cămin canalizare la cota asfaltului, pentru strada Tudor Vladimirescu tronson între str.Unirii şi str. Dealului din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate până în data de 13.10.2016 în vederea stabilirii detaliilor privind lucrarea de proiectare a instalaţiilor electrice la sediul U.A.T Strehaia, localitatea Strehaia”, str.Republicii, nr.124, judetul Mehedinţi.

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ în plic închis privind “Sistem de supraveghere video” la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia”, str.Republicii, nr.124, judeţul Mehedinţi până la data de 13.10.2016 orele 16.00.
Sistemul de supraveghere va include: 5 camere video de exterior, 7 camere video de interior, 1 DVR cu 16 canale, HDD de 4 Tb şi accesoriile aferente.

Anunț


21.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, privind elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul "Reabilitare strada Mihai Viteazu şi strada Eternităţii din oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, până la data de 14.10.2016, orele 16.00.

Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini
Studiu de fezabilitate

21.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate să depună ofertă de preţ, în plic închis, până la data de 03.10.2016, orele 16.00, pentru realizare servicii proiectare "Reabilitare instalaţii termice la sediul Primăriei Oraşului Strehaia".
Persoanele interesate sunt invitate la sediul Primăriei, până la data depunerii ofertei, în vederea stabilirii detaliilor tehnice privind realizarea ofertei.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate să depună ofertă de preţ, în plic închis, până la data de 03.10.2016, orele 16.00, pentru realizare servicii proiectare "Reabilitare instalaţii electrice la sediul Primăriei Oraşului Strehaia".
Persoanele interesate sunt invitate la sediul Primăriei, până la data depunerii ofertei, în vederea stabilirii detaliilor tehnice privind realizarea ofertei.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

07.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preţ, în plic închis, până la data de 22.09.2016, orele 16.00, privind executarea lucrării de ridicare a 19 buc. cămine canalizare şi coborâre a 1 buc. cămin canalizare la cota asfaltului, pentru strada Tudor Vladimirescu, tronson intre str.Unirii şi str.Dealului din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi.
Informaţii privind detalii produse solicitate, se obtin la nr.telefon menţionat sau la sediul instituţiei din Strehaia, str.Republicii, nr.124.
Relaţii: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziţii Publice

Anunț

05.09.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț, în plic închis, privind achiziţionarea şi livrarea la sediul din str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 20.09.2016 orele 16.00, a următoarelor produse:
- europubele plastic - 30 buc, 240l, culoare verde - cerficate de calitate şi conformitate
- containere metalice 1100l - 20 buc – certificate de calitate şi conformitate
- containere pet-uri - 20 buc dim HxLxA 1200x2000 x1000 vopsite în câmp electrostatic culoare verde cu certificate de calitate şi conformitate
Informații la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr.124 sau telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț

25.08.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț, în plic închis, privind “Achiziţionarea şi livrarea unui autovehicul nou” la sediul din str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 09.09.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str.Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

04.08.2016

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț privind lucrarea “Înlocuire tâmplărie interioară și exterioară la sediul UAT Strehaia, localitatea Strehaia”, str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 18.08.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

U.A.T. Strehaia invită persoanele juridice interesate în vederea depunerii ofertei de preț privind elaborarea studiului de fezabilitate privind obiectivul "Reabilitare strada Mihai Viteazu şi strada Eternităţii din oraşul Strehaia", la sediul UAT Strehaia, str Republicii, nr 124, județul Mehedinți, până la data de 18.08.2016 orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.primariastrehaia.ro sau la sediul institutiei din Strehaia, str Republicii, nr 124.
Relații: telefon 0252/370159 - Compartimentul Achiziții Publice

Anunț
Caiet de sarcini

Informatii contact

Str. Republicii, nr.124
Strehaia, Judeţul Mehedinţi
Telefon: 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
contact@primariastrehaia.ro

Meteo

Strehaia, Mehedinti
Coordonate: 44.617,23.200
Temperatura: 4°C
Vant: 21 Km/h SSW
Moderate rain


08:48 AM

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.8744
USD Dolarul american 4.0105
CHF Francul elveţian 4.5228
GBP Lira sterlină 5.4892
XAU Gramul de aur 240.0052

Copyright © Primăria Oraşului Strehaia

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional