Plata impozitelor si taxelor prin Ghiseul.ro

Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar

Platforma online www.ghișeul.ro este un proiect derulat în comun de Agenția pentru Agenda Digitală a României și Asociația de Plăți Electronice din România, care oferă posibilitatea contribuabililor de a vizualiza obligațiile de plată existente (pentru contribuabilii care se autentifică cu user și parolă) și/sau de a plăti online cu cardul, parțial sau total, taxele și impozitele locale, precum și amenzile existente. Dovada plații se primește pe e-mail în doar câteva minute de la plata efectivă.

Pentru secțiunea de plată cu autentificare vă sunt necesare credențiale (nume de utilizator și parola).

Contribuabilii persoane fizice au posibilitatea de a solicita datele de acces în SNEP utilizând cardul bancar, prin confirmarea identității cu ajutorul unui card bancar la secțiunea „Vreau cont” .
După introducerea datelor personale (CNP, nume, prenume, telefon) și a celor ale cardului, contul vă fi creat, iar user-ul și parola, trimise pe adresa de e-mail indicată de utilizator.

În situații excepționale, credentialele de acces pentru persoane fizice, pot fi emise și transmise către contribuabilii persoane fizice, de către reprezentanții Primăriei orașului Strehaia.

Solicitarea se face în baza unei cereri depuse la registratura instituției (Anexa 1), la care se atasaza o copie după cartea de identitate a solicitantului. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de contribuabil prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătură acestuia.

Contribuabilii persoane juridice au posibilitatea de a solicita datele de acces în SNEP utilizând cardul bancar, adresându-se Primăriei orașului Strehaia, prin depunerea unei cereri in acest sens la registratura instituției.

Documente obligatorii care se atasază cererii:
– cerere (Anexa 2) semnată olograf de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice;
– copie a certificatului de înregistrare fiscală (CIF/CUI) a firmei;
– împuternicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice (dacă persoana care solicită cont și parolă în numele unei persoane juridice nu este administrator);
– copie a cărții de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite, după caz.

Conformitatea cu originalul a copiilor, se efectuează de imputernicitul/reprezentantul persoanei juridice prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătură acestuia.

În cazul transmiterii pe email a solicitării datelor de acces în SNEP, fiecare document încărcat va fi semnat obligatoriu, cu o semnătură digitală certificată, de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice.

Pentru Plata cu Autentificare accesați link-ul: Ghișeul.ro – Plata cu autentificare (este necesar un cont de utilizator)

Pentru Plata Fără Autentificare accesați link-ul: Ghișeul.ro – Plata fără autentificare (nu este necesar un cont de utilizator)

Pentru mai multe informatii, contribualilii pot consulta: Manual de utilizare – Contribuabili