Anunț intenție: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și proiect tehnic (DALI+DTAC+PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Cîmpului + drum local zona ANL, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț intenție: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și proiect tehnic (DALI+DTAC+PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Cîmpului + drum local zona ANL, oraș Strehaia, județul Mehedinți”.

Anunț
Caiet de sarcini