Anunț intenție achiziție servicii de delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public al orașului Strehaia

Anunț intenție achiziție servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Extindere și modernizare Gospodărire de Apă Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți

UAT Strehaia initiaza achizitia directa privind „Achizitia unui autoturim pentru Primaria orasului Strehaia”

Studiu de audibilitate în vederea dezvoltării și completării sistemului de înștiințare-alarmare al populației în situații de protecție civilă la nivelul orașului Strehaia

Achiziție ”Amplasare Sistem distribuție gaz-propan pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”.

Revenire anunț – Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți” .

Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”