Revenire anunț – Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți” .

Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”

Achiziție servicii de proiectare – faza DALI/SF pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc zona Primăria oraș Strehaia, județul Mehedinți”.

Actualizare documentație tehnică (fișa tehnică computer tomograf) din cadrul PT – ”Reabilitare Policlinică, oraș Strehaia, județul Mehedinți” și consultanță în vederea achiziționării unui computer tomograf

Achiziție privind „Servicii de proiectare – faza DALI/SF pentru obiectivul de investiții ”Amenajare exterioară a Așezământului Cultural Strehaia, județul Mehedinți””

Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea, consolidarea şi dotarea sediului primăriei Oraşului Strehaia, județul Mehedinți

Achiziție privind „Studiu istoric de specialitate cu privire la patrimoniul arhitectural și cultural al UATO Strehaia, județul Mehedinți”

Achiziție lucrări ”Amplasare Sistem distribuție gaz-propan pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”.