Achiziție ”Amplasare Sistem distribuție gaz-propan pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”.

Revenire anunț – Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți” .

Achiziție privind „Amplasare Sistem de distribuție gaz-propan pe amplasament Spital orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”

Achiziție servicii de proiectare – faza DALI/SF pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc zona Primăria oraș Strehaia, județul Mehedinți”.

Actualizare documentație tehnică (fișa tehnică computer tomograf) din cadrul PT – ”Reabilitare Policlinică, oraș Strehaia, județul Mehedinți” și consultanță în vederea achiziționării unui computer tomograf

Achiziție privind „Servicii de proiectare – faza DALI/SF pentru obiectivul de investiții ”Amenajare exterioară a Așezământului Cultural Strehaia, județul Mehedinți””

Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea, consolidarea şi dotarea sediului primăriei Oraşului Strehaia, județul Mehedinți