Achiziție servicii „Studiu istoric de specialitate cu privire la patrimoniul arhitectural şi cultural al UATO Strehaia, judeţul Mehedinţi”

Achiziție lucrări ”Amplasare Sistem distribuție gaz-propan pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”.

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie, în oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi’’

Achiziție directă: Servicii de realizare a bazei de date care trebuie înregistrată în RENNS – Registrul de Evidență Națională de Nomenclatură Stradală la nivelul orașului Strehaia, județul Mehedinți

Anunț intenție: Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea, consolidarea și dotarea sediului Primăriei Orașului Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț intenție: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și proiect tehnic (DALI+DTAC+PTh) + asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Cîmpului + drum local zona ANL, oraș Strehaia, județul Mehedinți”

Anunț intenție: Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea, consolidarea și dotarea sediului Primăriei Orașului Strehaia, județul Mehedinți”