Anunț intenție achiziție servicii de delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public al orașului Strehaia

Anunț intenție achiziție servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Extindere și modernizare Gospodărire de Apă Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți

Concurs privind ocuparea unui post de natură contractuală de conducere de Administrator public al orașului Strehaia

Concurs privind ocuparea funcției publice de conducere de șef birou din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale