Achiziție servicii „Studiu istoric de specialitate cu privire la patrimoniul arhitectural şi cultural al UATO Strehaia, judeţul Mehedinţi”

Achiziție lucrări ”Amplasare Sistem distribuție gaz-propan pe amplasament Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți”.

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie, în oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi’’

Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale

Achiziție directă: Servicii de realizare a bazei de date care trebuie înregistrată în RENNS – Registrul de Evidență Națională de Nomenclatură Stradală la nivelul orașului Strehaia, județul Mehedinți

Anunț intenție: Servicii de proiectare în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea, consolidarea și dotarea sediului Primăriei Orașului Strehaia, județul Mehedinți”