Concurs privind ocuparea unui post în cadrul Compartimentului Protecție civilă, administrativ-gospodăresc

Concurs privind ocuparea unui post de natură contractuală în cadrul Serviciului Public de Salubrizare Strehaia

Concurs privind ocuparea unui post de natură contractuală de conducere de Administrator public al orașului Strehaia

Concurs privind ocuparea funcției publice de conducere de șef birou din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale

Concurs de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios

Concurs privind ocuparea unui post de natură contractuală în cadrul Serviciului Public de Salubrizare Strehaia

Concurs privind ocuparea a două posturi de natură contractuală de execuție de paznic-guard în cadrul Compartimentului de Pază