Închirierea unui spațiu în suprafață de 32.82 mp

Licitație publică deschisă cu oferta în plic închis, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 32.82 mp, situat în clădirea fostului Dispensar Uman Stehaia, cu destinația de cabinet notarial.

Anunț