Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie, în oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi’’

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea distribuție gaze naturale, presiune medie, în oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi’’.

Anunt
Caiet de sarcini