Concurs privind ocuparea funcției publice de conducere de șef birou din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale

UAT Strehaia organizează concurs de ocupare funcției publice de conducere de șef birou din cadrul Biroului Impozite și Taxe Locale, conform HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 618 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Anunț

Rezultate concurs