Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, județul Mehedinți

ORAȘUL STREHAIA anunță începerea activităților proiectului “Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public UAT Oraș Strehaia, județul Mehedinți“, Cod SMIS 123345, cofinanțat de Uniunea Europeană prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Derularea proiectului se realizează în baza contractului de finantare nr. 3731/04.02.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea eficienței energetice în iluminatul public din Orasul Strehaia, județul Mehedinți.

Obiective specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public in orașul Strehaia cu peste 50% față de perioada anterioară implementării proiectului.
2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) prin sprijinirea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din orașul Strehaia cu peste 40% față de perioada anterioară implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 5.325.950,07 LEI, din care:

– 4.523.517,31 LEI valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
– 691.832,06 LEI valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni, respectiv între data de 01.08.2017 și data de 30.11.2020.

Proiectul se implementeaza în intravilanul UAT Strehaia, localitățile Strehaia, Comanda, Lunca Banului, Stăncesti, Cichiuța, Hurducești, Slatinicu Mare, Slatinicu Mic.

Beneficiar: ORAȘUL STREHAIA
Reprezentant legal: IOAN GIURA
Manager de proiect: VÎRȘOG DANIEL

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roProgramul Operațional Regional 2014-2020 și Pagina de Facebook a programului.