Anunț intenție achiziție servicii de delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public al orașului Strehaia

UAT Strehaia intenționează să achiziționeze servicii de delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public al orașului Strehaia.

Anunț de intenție